Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa palenia świec

Zasady bezpiecznego użytkowania. Pozwolą one Państwu czerpać pełną przyjemność z moich produktów.

Ze względu na nastrojowe światło świecy czasami łatwo zapomnieć, że płomień świecy jest otwartym źródłem ognia. Ze świecami należy postępować bardzo ostrożnie, stawiać je w bezpiecznym i stabilnym miejscu, a przede wszystkimi nigdy nie można pozostawiać ich bez nadzoru. Przestrzegając poniższych wskazówek dotyczących palenia świec, będzie można swobodnie oddać się przyjemności z korzystania z naszych produktów.

 • Nigdy nie pozostawiać płonącej świecy bez nadzoru.
 • Płonącą świecę trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
 • Zawsze zostawiać co najmniej 10 cm odstępu między płonącymi świecami.
 • Nie stawiać płonącej świecy na łatwopalnych przedmiotach lub w ich pobliżu.
 • Nie stawiać świec w przeciągu.
 • Nie stawiać świec w pobliżu źródeł ciepła.
 • Stawiać świece pionowo.
 • Przed podpaleniem knot skrócić na długość około 1 cm.
 • Zawsze tłumić ogień. Nie zdmuchiwać.
 • Zawsze używać świecznika.
 • Nie zanieczyszczać stopionego wosku zapałkami i innymi przedmiotami, aby zapobiec zapłonowi.
 • Nie poruszać płonącą świecą.
 • Tealighty do podgrzewaczy stosować wyłącznie w pojemnikach i podgrzewaczach z dostatecznym dopływem powietrza.
 • Używać odpowiedniego pojemnika, ponieważ świeczki te podczas palenia się przechodzą w stan ciekły.
 • Do gaszenia nigdy nie stosować płynów.